Sản bể bơi bằng gạch, đá bị rêu bám gây trơn trượt

Do thường xuyên có nước nên sàn bể bơi bằng gạch, đá rất dễ bị rêu bám

Do thường xuyên có nước nên sàn bể bơi bằng gạch, đá rất dễ bị rêu bám

Sản bể bơi bằng gạch, đá bị rêu bám gây trơn trượt
Rate this post